l                  
     

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLEDING INBRENG EN VERKOOP
per 11-11-2010, 
Om U een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er m.b.t. de inname en verkoop van de door U aangeboden artikelen goede, duidelijke afspraken zijn. (Door veranderende omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen). Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op deze pagina en in de winkel vermelden.

Bij inname van kleding en/of andere artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.(zie de laatst aangepaste voorwaarden op onze website)

Artikel1:Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 C'est-ca (cest-ca.org):de (handels)naam van de onderneming, gevestigd aan de Herenweg 1 te De Bilt, in het handelsregister van de KvK onder nummer 30268245, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 U als inbrengend persoon: de rechtspersoon, waarmee C'est-ca. de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen C'est-ca en Eigenaar.
1.4 Veranderde standaardvoorwaarden gehanteerd door de Eigenaar gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door C'est-ca zijn aanvaard.
1.5 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.


2. AANBIEDEN VAN KLEDING
2.1 Van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. daarboven alleen op afspraak.
2.2 Wij nemen alleen kleding ( bijouterie, zonnebrillen,tassen, schoeisel) in welke, schoon en eigentijds is, van de betere merken (niet  de grote merk-ketens). 
2.3 De door U aangeboden kleding dient compleet en intact te zijn. Bijvoorbeeld, alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen etc.
2.4 Ontdekken wij na de inname van kleding mottengaten dan zijn wij gerechtigd alle door u aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen.
2.5 De ingebrachte artikelen welke niet zijn ingenomen na onze selectie dient U binnen 7 dagen na de inbreng datum bij ons op te halen, tenzij u aangegeven heeft dat de kleding naar het goede doel mag; wij vragen U dit tijdens de inbreng.
2.6 U krijgt  na uw inbreng een klantnummer en na verkoop  staan de verkoopprijzen op een klantenkaart.
- Vanaf  meido februari nemen wij voorjaar- en zomerkleding in
- vanaf 31 augustus herfst en winterkleding.

3. GOED DOEL
3.1 Niet opgehaalde kleding zal twee weken na de retour datum , indien nog verkoopbaar, in de uitverkoop worden aangeboden. Indien dit niet van toepassing is zal het aan het goede doel worden geschonken. 

4. PRIJSBEPALING
4.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van uw dameskleding,schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 55% over de verkoopprijs (incl BTW). Uw kleding blijft zes weken in de winkel hangen, daarna kunt u of de artikelen terughalen (of optie zie onder artikel 1).

5. VERKOOP
5.1 Nadat het artikel is verkocht, heeft u recht op 45% van de verkoopprijs, dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw tegoed.
5.2 Uw tegoed kan bij teruggave van de niet verkochte kleding, aan u worden uitbetaald. 

6. RETOUREN
6.1 De retourdatum is zes weken na inbreng.
6.2 U dient uw kleding op of voor de retour datum op te halen. 
6.3 Wederom geldt niet opgehaalde kleding vervalt na 2 weken aan het goede doel.(zie artikel 3).

7. SERVICE
7.1.Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.
7.2 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs van het artikel. Indien u een te hoge prijs voor uw kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren.
7.3 Tevens behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen tussentijds te wijzigen als wij dat nodig achten. 

8.VERANTWOORDING
8.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van uw ingebrachte artikelen. Uw inbreng echter, is op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove aantoonbare nalatigheid onzerzijds betreft.
8.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet mbt. in-consignatie goederen.

10.Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van C'est-ca tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.